Школски одбор

1. Предраг  Рађеновић,председник

2. Јасенка Милошевић, представник запослених

3. Љиљана Недељковић, представник запослених

4. Весна Илић , представник  родитеља ученика

5. Александар Антић, представник  родитеља ученика

6. Јелена Галамбош, представник родитеља ученика

7. Љиљана Јовановић,  представник локалне самоуправе

8. Жељка Ђурђевић, представник локалне самоуправе

9. Милица Јовановић, представник  локалне самоуправе