Select Page

Школски одбор

Представници запослених:

1.Предраг Рађеновић-председник

2.Јасенка Трајковић-заменик председника

3.Весна Петровић

Представници родитеља:

1.Александра Младић

2. Весна Илић

3.Марина Миловановић

Представници локалне самоуправе:

1.Жељко Дабижиљевић

2.Југослава Бојић

3.Стана Станковић