Select Page

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2023-2024.

Written By

admin

Date

Oct 17, 2023

Две књиге у сваком полугодишту!

 

Први разред

 1. Димитар Инкиов, Ја и моја сестра Клара
 2. Ханс Кристијан Андерсен, две бајке по избору  Ела Пероци, Звончићи звоне (једна прича)
 3. Драган Лукић, Приче о Јоци (прва прича)
 4. Јован Јовановић Змај,  Песме (једна песма)
 5. Разбрајалице (три) и брзалице (три)
 6. Астрид Линдгрен, Лота прави лом
 7. Слободан Станишић, Деца читају српску историју (било која књига из серијала)

Други разред

 1. Десанка Максимовић, Ако је веровати мојој баки (две бајке)
 2. Франческа Симон, Грозни Гаша (серијал – једна књига по избору)
 3. БранкоЋопић, Испод змајевих крила (две приче)
 4. Душан Радовић, Причам ти причу(две приче)
 5. Народне басне (две басне)
 6. Весна Видојевић-Гајовић, Кад прича причу прича или Кецеља на беле туфне
 7. Дејан Алексић, Нежна песма о нежном ветру Дуваљубу или Кога се тиче како

живе приче

Трећи разред

 1. БранкоЋопић,  Доживљаји мачкаТоше
 2. ДобрицаЕрић, Вашар у Тополи
 3. Мери Поуп Озборн, Чаробна кућица на дрвету (било која књига из серијала)
 4. А. А. Милн, Вини звани Пу
 5. Дејан Алексић,Чудесни подвизи Азбучка Првог у тридесет слова
 6. Јасминка Петровић, Риба риби гризе реп или Хоћу кући!
 7. ЕдуардУспенски: Чика Фјодор, пас и мачак
 8. Тибор Секељ, Кумевава, син прашуме

Четврти разред

 1. Антологија српске поезије за децу – по избору (три песме)
 2. Џ. М. Бери, Петар Пан
 3. Ф. Баум, Чаробњак из Оза
 4. Е, Најт, Леси се враћа кући
 5. А. Линдгрен, Пипи Дуга Чарапа
 6. Дејвид Валијамс, Најгора деца на свету Жил Верн, Пут у средиштеЗемље
 7. Народне приче…бајке или басне (три приче… или бајке, басне
 8. Бранко СтевановићОвако је то било

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА (други циклус образовања)

Две књиге у сваком полугодишту!

Пети разред

 1. Десанка Максимовић, Песме о природи(три песме)
 2. Јоахим Фридрих, 4½пријатеља (неки од делова)
 3. Ј. Шпири, Хајди
 4. Доситеј Обрадовић или Езоп, Басне (трибасне)
 5. Ивана Нешић, Мисија музеј
 6. Г. Бигер, БаронМинхаузен
 7. Мег Кебот, Принцезин дневник (први део)

Шести разред

 1. Јасминка Петровић, Ово је најстрашнији дан у мом животу
 2. Градимир Стојковић, Хајдук у Београду (било који део)
 3. Анђела Нанети, Мој дека је био трешња
 4. Урош Петровић, Караван чудеса или Загонетне приче
 5. Џек Лондон, Зов дивљине или Бели очњак
 6. Чарлс Дикенс, ОливерТвист
 7. Роалд Дал, Чарли и фабрика чоколаде
 8. Дивна Вуксановић, Живот са троловима

Седми разред

 1. Милован Витезовић, Лајање на звезде
 2. БранкоЋопић, Магареће године
 3. Игор Коларов; Урнебесна физика
 4. Џ.Р.Р. Толкин, Хобит Данко Облак, Модри прозори
 5. Мирослав Антић, Гарави сокак(трипесме)
 6. СјуТаузенд, Тајни дневник А. Мола
 7. Јасминка Петровић, Лето када сам научила да летим
 8. Боби Пирс, Крадљивац луридијума

Осми разред

 1. Слободан Станишић, Танго за троје
 2. Алекса Шантић или Јован Дучић, Песме (три песме)
 3. Милован Витезовић, Шешир професора Косте Вујића
 4. Урош Петровић, Деца бестрагије
 5. Душан Пејчић, Мушки дневник(први или други део)
 6. Р.Х. Паласио , Чудо
 7. Ричард Бах, Галеб Џонатан Ливингстон

ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК – предлог плана за вођење дневника по разредима

”Читати без бележака,

 исто је што и гледати

 на једно око.”

 Иво Андрић

План представљања:

 • назив дела и име аутора
 • кратка биографија аутора
 • анализа прозног дела (тема, особине ликова…)
 • анализа поетског дела (песничке слике и мотиви…)
 • поруке o утисци o лепе мисли, цитати
 • Свако дело треба илустровати. Пожељна је креативност у приказу. Ученик бира облик и технике рада: распоред илустрација, комбиновање цртања и писања, рукописно умеће…  
 • Реализација подразумева менторско вођење од стране наставника – током читања, тумачења/анализе дела и израде малог читалачког дневника – уз прилагођавање плана представљања дела сваком узрасту по разреду

ПРВИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • основна тема текста;
 • издвој имена позитивних ликова из текста и наведи њихове особине;
 • издвој непознате речи;
 • илуструј или уради мапу ума (ликови и њихове особине);
 • направи сликовни речник;
 • порука/поука текста;
 • пиши писаним словима ћирилице;
 • пази на правилно писање великог слова

ДРУГИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • кратка биографија аутора;
 • књ.врста, књ.род;
 • место радње;
 • време радње;
 • основна тема текста;
 • кратка садржина дела (до 5 кратких реченица);
 • издвој имена негативних и позитивних ликова у тексту и објасни зашто мислиш да су негативни односно позитивни, наведи њихове особине;
 • издвој непознате речи;
 • илуструј или уради мапу ума (ликови и њихове особине);
 • напиши позивницу за један догађај из текста;
 • порука/поука текста;
 • пиши писаним словима ћирилице;
 • пиши кратким, потпуним и јасним реченицама;
 • пази на употребу великог слова, правописних знакова, употребу речца НЕ, ЛИ…

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • кратка биографија аутора;
 • књ.род и књ.врста;
 • место радње;
 • време радње;
 • основна тема текста;
 • кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација (до 5 кратких реченица);
 • издвој имена ликова и коментариши на основу поступака ликова њихове особине, осећања, намере;
 • издвој нејасне делове текста – цитат и понуди тумачење;
 • порука/поука текста;
 • уради илустрацију или мапу ума за наведено дело (ликови и њихове особине на примеру догађаја из текста);
 • напиши писмо у име једног од ликова из текста и адресирај га;
 • пази на правилну употребу велоког слова; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пиши присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); пази на правилно писање речце ли и не…;
 • пиши јасним и потпуним реченицама;
 • пиши ћириличним писмом;
 • држи се теме;

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора:
 • кратка биографија аутора;
 • књ.род и књ.врста;
 • место радње;
 • време радње;
 • основна тема текста;
 • кратка садржина дела  уз поштовање следа догађаја и уочавање битних информација (до 5 реченица);
 •  издвој имена ликова и коментариши на основу поступака ликова њихове особине, осећања, намере;
 • изнеси свој став о садржају текста и образложи зашто ти се допада/не допада, због чега ти је занимљив/незанимљив; да ли се слажеш/не слажеш са поступцима ликова и предложи измене у понашању ликова како би се променио ток радње и дошло до другачијег расплета;
 • издвој оригинални опис – портрет;
 • издвој најлепши/најузбудљивији цитат, препиши и образложи га;
 • уради илустрацију или мапу ума за наведено дело (ликови – опис и особине на примерима из текста)
 • порука/поука текста;
 • пиши јасним, потпуним, добро обликованим реченицама;
 • поштуј правописна правила;
 • пиши ћириличним писмом;

ПЕТИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • белешке о аутору – биографија са занимљивостима из живота, анегдоте;
 • основна тема текста;
 • цитат који бираш као мото књиге;
 •  књ. род, књ. врста;
 • место радње;
 • време радње;
 • испричај садржину дела из перспективе једног лика (шта он види, осећа и како размишља) поштуј временски след догађаја;
 • пронађи опис једног лика који ти се највише допао и по могућству цитирај тај опис;
 • објасни зашто си изабрао тај лик и које би промене унео у његовом понашању, размишљању;
 • вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји… (по жељи);
 • уради илустрацију или мапу ума за прочитано дело;
 • напиши вест о неком догађају из текста;
 • поштуј правописне норме;
 • пиши ћириличним писмом;

ШЕСТИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име писца ;
 • цитат који бираш као мото књиге;
 • белешка о аутору – биографија, занимљивости из живота, анегдоте;
 • књ. род, књ. врста;
 • место радње;
 • време радње;
 • основна тема текста;
 • испричај садржину дела из перспективе једног лика (шта он види, осећа и како размишља) поштуј временски след догађаја;
 • пронађи опис једног лика који ти се највише допао и по могућству цитирај тај опис;
 • објасни зашто си изабрао тај лик и које би промене унео у његовом понашању, размишљању;
 • упореди изабрани лик са неким ликом из другог дела и објасни њихове сличности/ разлике;
 •  вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји… (по жељи);
 • уради илустрацију или мапу ума за прочитано дело;
 • напиши извештај о неком догађају из текста;
 • поштуј правописне норме;
 • пиши ћириличним писмом;

СЕДМИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • цитат који бира као мото књиге;
 • белешка о аутору – биографија, занимљивости из живота, анегдоте;
 • друштвено-историјска условљеност дела;
 • књ. род, књ. врста;
 • основна тема текста;
 • кратка садржина дела у виду резимеа;
 • пронађи опис једног лика који ти се највише допао и по могућству цитирај тај опис;
 • испричај садржину дела из перспективе једног лика (шта он види, осећа и како размишља) уз ретроспективно препричавање;
 • издвој ставове других ликова према лику који си одабрао;
 • објасни зашто си изабрао тај лик и које би промене унео у његовом понашању, размишљању;
 • упореди изабрани лик са неким ликом из другог дела и објасни њихове сличности/ разлике;
 • вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји… (по жељи);
 • уради илустрацију или мапу ума за прочитано дело;
 • напиши измишљени интервју са неким од ликова из текста;
 • поштуј правописне норме;
 • пиши ћириличним писмом;

ОСМИ РАЗРЕД

 • наслов дела и име аутора;
 • цитат који бира као мото књиге;
 • белешка о писцу – биографија, занимљивости из живота, анегдоте;
 • друштвено-историјска условљеност дела;
 • књ. род, књ. врста;
 • основна тема текста;
 • кратка садржина дела у виду резимеа и наведи кључне речи;
 • пронађи опис једног лика који ти се највише допао и по могућству цитирај тај опис;
 • испричај садржину дела из перспективе једног лика (шта он види, осећа и како размишља) уз ретроспективно препричавање;
 • издвој ставове других ликова према лику који си одабрао и аргументуј њихову ваљаност/неваљаност;
 • аргументуј зашто си изабрао тај лик и које би промене унео у његовом понашању, размишљању;
 • упореди изабрани лик са неким ликом из другог дела и објасни њихове сличности/ разлике;
 • вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји… (по жељи);
 • уради илустрацију или мапу ума за прочитано дело;
 • напиши критички приказ текста;
 • поштуј правописне норме;
 • пиши ћириличним писмом;

”Књига коју смо прочитали,

а из ње нисмо ништа забележили,

непрочитана је књига.” А. Албалат

Драги ученици,

Желим вам да уживате читајући!

БИБЛИОТЕКАР: Слађана Колунџић

Повезане вести

РАДИОНИЦА “КЊИГА – МОЈ ДРУГ”” – БИБЛИОТЕКА “ЂУРА ЈАКШИЋ” У ЖЕЛЕЗНИКУ
РАДИОНИЦА “КЊИГА – МОЈ ДРУГ”” – БИБЛИОТЕКА “ЂУРА ЈАКШИЋ” У ЖЕЛЕЗНИКУ

Ученици одељења 3-5 учествовали су у радионици " КЊИГА - МОЈ ДРУГ" коју је осмислила и реализовала њихова учитељица, Сања Ромчевић, у сарадњи са библеотекаркама ОШ "Браћа Јерковић" и библиотеке "Ђуро Јакшић".Циљ ове радионице је буђење интересовања за читање и...

„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.
„ЧИТАМ, ПА ШТА 2024.“.

У четвртак 30. маја 2024. године завршен је ове године девети циклусакције „ЧИТАМ, ПА ШТА“.У Уметничком одељењу Библиотеке града Београда додељене су наградеученицима који су током ове школске године показали највишеинвентивности у писању или цртању, а на тему...