Савет родитеља

Списак чланова Савета родитеља за 2021-2022 школску годину

одељењеиме и презиме
1-1Кнежевић Јелена
1-2Ана Раденковић
1-3Ивана Симић
1-4Јелена Ћурувија
1-5Мирослава Николић
2-1Тамара Божић
2-2Јелена Лукић
2-3Марија Врионис
2-4Горана Илић
3-1Сања Вулетић
3-2Ивана Николовски
3-3Александар Лазаревић
3-4Сандра Николић
4-1Ана Ковачевић
4-2Ненад Зорић
4-3Јелена Раосављев
4-4Гордана Шимшић
4-5Катарина Јовановић Луковић
5-1Мирјана Маринчић
5-2Сања Пантић
5-3Санела Рончевић
5-4Весна Илић
5-5Весна Недић
6-1Љиљана Симоновић
6-2Светлана Маринковић
6-3Драган Јовић
6-4Александра Младић
7-1Мирјана Вуковић
7-2Весна Лаптошевић
7-3Марина Миловановић
7-4Гордана Мунитлак
7-5Марија Мојсиловић
8-1Владимир Ковачевић
8-2Маја Лукић
8-3Јелена Ненадовић
8-4Сања Дајић