Select Page

Правила понашања у библиотеци

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И КОРИШЋЕЊА КЊИГА И ИЗВОРА ИНФОРМАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

 • Право коришћења библиотеке и библиотечког фонда имају сви редовни ученици и запослени у школи
 • Чланство у библиотеци се не наплаћује
 • Сви корисници могу свакодневно користити  књиге које представљају библиографску вредност, скупоцене и ретке књиге, енциклопедије, лексиконе, речнике, часописе и сл. искључиво у просторијама школске библиотеке
 • Библиотечка грађа се издаје на лично име
 • Корисници библиотеке могу задржати књиге најдуже 15 дана
 • Наведени рок за читање се може продужити према потребама корисника, уз одобрење  библиотекара
 • Уколико ученик и у остављеном року не врати књигу, одељењски старешина је дужан да обавести родитеља ученика о обавези враћања књиге или надокнаде исте путем куповине 
 • Позајмљене књиге се не смеју шарати и цепати
 • Ако је књига враћена са оштећењем или се изгуби, корисник је дужан да библиотеци изврши надокнаду  истом књигом или одговарајућом заменом у одређеном временском року и договору са библиотекаром школе
 • Корисник може добити на читање само две књиге истовремено
 • Пред зимски распуст библиотекар може издати више од две књиге, највише пет
 • Корисник библиотеке је дужан да позајмљену библиотечку публикацију врати у онаквом стању у каквом му је била уручена
 • У просторијама библиотеке и читаонице треба да влада потпуни ред и тишина. Библиотекар има право да удаљи из библиотеке оне кориснике који се не придржавају ове одредбе
 • У просторијама библиотеке и читаонице се не сме уносити храна
 • Приликом исписа ученика из школе, у току наставне године, ученик се најпре мора раздужити у библиотеци
 • Издавање и примање библиотечког грађе врши се сваког радног дана, 5 дана у недељи за време радног времена библиотеке,  сем у време државних празника,  школског распуста и прослава

                                                                            БИБЛИОТЕКАР: Слађана Колунџић