Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА

Written By

admin

Date

Apr 3, 2017

Category

                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да у оквиру пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа“ обезбеди бесплатне уџбенике за школску 2017/18 годину  и то:

  1. У првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет
  2. У другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика , српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

За школску 2017/18 уџбенике добијају:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)
  •  Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити следећу документацију:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)-решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
  •  Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)-документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа /факултет)-потврду образовно васпитне установе о својству ученика односно студента, потврда се прилаже за свако дете

Ако ученик остварује право по више основа уџбенике добија по основу једног критеријума.

Рок за пријављивање и достављање документације  је до 15.априла 2017.године код секретара школе.

Уколико имате дете које уписујете у први разред наше школе, молимо Вас да се у наведеном року пријавите код секретара школе.

Повезане вести

Обавештење за родитеље будућих првака за школску 2023/2024.годину
Обавештење за родитеље будућих првака за школску 2023/2024.годину

Поштовани родитељи  првака, који у школу полазе 1.септембра 2023.године, обавештавамо вас да ће сви ученици који су исказали интересовање за похађање продуженог боравка у ОШ „Браћа Јерковић“ бити примљени у продужени боравак У продуженом боравку ОШ„Браћа...