Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ

Written By

admin

Date

May 25, 2020

Category

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ
Поштовани родитељи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школама доставилО Одлуку о
финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску
2020/2021.годину Владе Републике Србије
Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 66/2020 од 7.5.2020. године, а ступила је

на снагу 15.5.2020.
Према којој право на беплатне уџбенике оставарују:
– Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне
помоћи)
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и
васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
– Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у
систему школовања Републике Србије
Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника потребно је доставити

следећу документацију:
– Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне

помоћи)-решење(копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане
помоћи
– Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у

систему школовања (средња школа /факултет)-потврду образовно васпитне установе о
својству ученика односно студента, потврда се прилаже за свако дете
За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој

основној школи, школа не издаје потврду,већ само наводи име, презиме и одељење

приликом пријављивања за бесплатне уџбенике.
– Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и

васпитање стичу по индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не

остварује по индивидуалном образовном плану, али има потребу за прилагођавањем-
увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)-документација није потребна јер
школа поседује податке о наведеним ученицима
Ако ученик остварује право по више основа уџбенике добија по основу једног критеријума.
Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског

образовања по индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не остварује
по индивидуалном образовном плану, али има потребу за прилагођавањем-увећан фонт,
Брајево писмо, електронски формат, уџбенике добија по том основу.
Пријављивање се врши код одељенског старешине до 05.06.2020.год
Уколико имате дете које уписујете у први разред наше школе а има право на бесплатне
уџбенике по једном од наведених критеријума, молимо Вас да се у наведеном року пријавите
код секретара школе на мејл: upisprvakaosjerkovic@gmail.com


УПРАВА ШКОЛЕ

Повезане вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ  2024/25. ГОДИНУ

    Поштовани родитељи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је школама доставило  Обавештење о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2024/2025.годину Владе Републике Србије дописом Број:...

М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л
М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л

Међународни дан дечје књиге, 2.април, у нашој школској библиотеци је обележен на прикладан начин -  у сарадњи са Издавачком кућом „Одисеја“, одржана је књижевно – интерактивна радионица за ученике трећег разреда (3/5). Наша гошћа, списатељица,  Ана Драговић...