Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ  2024/25. ГОДИНУ

Written By

admin

Date

Apr 3, 2024

 

 

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је школама доставило  Обавештење о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2024/2025.годину Владе Републике Србије дописом Број: 650-02-00032/2024-07 од 26.3.2023.године

Према наведеном обавештењу  право на бесплатне уџбенике оставарују:

 • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)
 • Ученици који основношколско  образовање  и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
 •  Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану) и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
 • Ученици из породица са троје и више деце у систему обазовања и васпитања с тим што наведено право остварује дете/деца који су ученици основне школе
 • Ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат
 • Ученици који болују од ретке болести
 • Ученици који остварују право на туђу негу и помоћ
 • Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

Школи се  као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

 • За ученике из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)-решење(копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
 • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа /факултет)-потврду образовно васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврда  образовно васпитне установе се прилаже за свако дете

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду,већ само наводи име, презиме и одељење приликом пријављивања за бесплатне уџбенике.

 • За ученике који основношколско  образовање и васпитање стичу по  индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не остварује по индивидуалном образовном плану,укључујући и ИОП 3, документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима
 • За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ –решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
 • За ученике који оставрују право на туђу негу и помоћ- решење (копија) којим се утврђује наведено право

Ако ученик остварује право по више основа уџбенике, добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања по индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не остварује по индивидуалном образовном плану, али има потребу за прилагођавањем-увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат, уџбенике добија по том основу.

Пријављивање и достављање документације се врши код одељенског старешине до 10.4.2024.год

Уколико имате дете које уписујете у први разред наше школе а има право на бесплатне уџбенике по једном од наведених критеријума, молимо Вас да се у наведеном року пријавите  на мејл: upisprvakaosjerkovic@gmail.com

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

  Виолета Марковић

Повезане вести

М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л
М Е Ђ У Н А Р О Д Н И    Д А Н   Д Е Ч Ј Е   К Њ И Г Е – 2. А П Р И Л

Међународни дан дечје књиге, 2.април, у нашој школској библиотеци је обележен на прикладан начин -  у сарадњи са Издавачком кућом „Одисеја“, одржана је књижевно – интерактивна радионица за ученике трећег разреда (3/5). Наша гошћа, списатељица,  Ана Драговић...

Радионица Уроша Петровића ”КАКО КРЕАКТИВНО МИСЛИТИ”
Радионица Уроша Петровића ”КАКО КРЕАКТИВНО МИСЛИТИ”

У петак 29.марта 2024.године, у Библиотеци ''Ђура Јакшић''у Железнику, Урош Петровић (српски књижевник, аутор је романа фантастике, романа у загонеткама и загонетних прича, има иновативан приступ књижевности за децу и младе, бави се илустрацијом и фотографијом, бивши...