ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Written By

admin

Date

Jun 22, 2022

Поштовани родитељи,

ОШ ,,Браћа Јерковић“ и ове школске године организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК за ученике од  I до IV разреда.

Родитељи су у обавези да донесу потврду о запослењу.

-Предност при упису имају:

*ученици који редовно похађају боравак

*ученици без родитеља (решење центра за социјални рад)

*ученици чија су оба родитеља запослена (приликом уписа доставити потврду да су у радном односу)

*ученици самохраног родитеља (донети решење о старатељству)

*ученици са тешкоћама у развоју (који раде по ИОП-у)

*остали ученици

-Радно време наставе продуженог боравка је од 06.30 до 17.30 часова, а ученици могу доћи и отићи у било које време, сходно потребама родитеља.

-Исхрана у продуженом боравку се обезбеђује испоруком готових оброка

-Цена услуга продуженог боравка је формирана након јавне набавке и односи се  искључиво на ручак и износи 300,00 динара.

Ради боље сарадње и организације молимо Вас да поштујете следећи кућни ред школе:

-ученик мора да долази по утврђеном договору са учитељима

-уколико дође до промена у доласку ученика, пријава или одјава оброка мора да се обави дан раније до 11.30 часова, јер у противном тај дан ће се рачунати као да је ученик био присутан

-родитељи  оброке могу пријављивати на  дневном, недељном или месечном нивоу  (путем службеног телефона продуженог боравка)

-петком до 11.30 часова неопходно је пријавити оброк за наредну седмицу

-плаћање оброка се врши на основу признанице коју Вам достављају учитељи продуженог боравка на крају месеца до 15. у месецу за претходни обрачунски месец

у случају да родитељи нису измирили рачуне дуже од два обрачунска месеца, школа задржава право да тог ученика испише из продуженог боравка и уступи место ученику који је на листи чекања

-ученик је у обавези да:

У просторијама продуженог боравка користи посебну обућу  ( патике, патофне ) у чему се осећа пријатно

-на почетку школске године донесе три свеске (  линије, квадратићи  и празна )

СЛУЖБЕНИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЈЕ 064/88 35 160

Дневни распоред активности се мора поштовати и он  је следећи:

-6.30. до 7.30 слободно време и пријем деце

-7.30 до 8.00 доручак

-8.00 до 9.30 самосталан рад ученика (израда домаћих задатака)

-9.30 до 11.30 слободне активности

-11.30 до 13.00 слободно време и преклапање група

-13.00 до 14.00 ручак

-14.00 до 15.30 самосталан рад ученика и израда домаћих задатака

-15.30 до 17.00 слободне активности и одлазак ученика кући

                                                                                                                                     Директор школе

                                                                                                                                     Виолета Марковић

Повезане вести

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.