Колектив

Виолета Марковић директор

Александра Хрехоровић секретар

Маја Љубичић шеф рачуноводства

Анита Марковић благајник

 Бранка Мицковски психолог

 Снежана Јојић педагог

Недељко Лазић библиотекар

Светлана Маринковић педагошки асистент

Продужени боравак:

  Јована Шијакинић

  Ана Стојановић

  Јелена Станковић 

  Невена Радонић 

  Наставници по предметима:

  Српски језик

  Сузана Лештанин

  Станковић Тамара

  Невена Антић

  Невена Ђукић

  Енглески језик

  Марија Павловић

  Наташа Зубић

  Јасенка Трајковић

  Марија Зорић

  Немачки језик

   СањаПантелић

   Лидија Стефановић

   Математика

   Драгана Пешић Крстић

   Јелена Павловић

   Надица Стаменковић

   Славица Вићентић

   Милица Жујовић

   Физика

   Саша Пеневски

   Татјана Милованов Миленковић

   Хемија

   Биљана Ковачић

   Беба Угреновић

   Биологија

   Весна Срећковић

   Беба Угреновић

    Историја

   Рада Димитријевић

   Марина Стефановић

    Географија

   .Наташа Љубеновић

   Снежана Калац 

   Музичка култура

   Јармила Стевановић

   Милунка Вујовић 

   Ликовна култура

   Биљана Мицковић Миловановић

    Физичко васпитање

   Марко Михаиловић

   Бојан Ћурувија

   Бранко Милошевић

    Техничко и информатичкообразовање и техника и технологија

   Предраг Петровић

   Мирослав Радић

   Драгољуб Веселиновић

   Вера Ћирић

    Информатика:

   Саша Пеневски

   Надица Стаменковић

   Милица Жујовић

   Јелена Павловић 

    Обавезни изборн ипредмети:

    Веронаука

    Јелена Илић Томић- православна вероисповест

   Индира Ислами Јелизи –исламска вероисповест

    Грађанско васпитање:

    Марија Зорић

   Бранка Мицковски

   Снежана Јојић

   Лидија Стефановић

    Обавезни изборни предмет

    Свакодневни живот у прошлости:

   Марина Стефановић

   Рада Димитријевић

   Наташа Љубеновић

    Хор и оркестар:

   Јармила Стевановић

   Милунка Вујовић

    Цртање,сликање и вајање:

   Биљана Мицковић Миловановић

    Спорт

   Бојан Ћурувија

   Марко Михаиловић

    Помоћно-техничкоособље:

   Богдан Кузмановић -домар школе

   Сања Рађеновић-куварица

   Чистачице:

   Пурић Горица

   Сарић Драгица

   Сузана Млађен

   Николић Реџија

   Баљевић Снежана

   Николић Љиљана

   Весна Петровић

   Гламочак Јорданка

   Љиљана Стевановић

   Марић Радмила

   Зорица Милошевић

    Наставници разредне наставе:

   Тања Цветановић

   Љиљана Недељковић

    Зорица Недељковић

   Жаклина Јовановић Ференђан

   Колунџић Слађана

   Славица Ђачић

   Боса Раданић

   Весна Зујаловић

   Данка Радовић

   Сања Ромчевић

   Стеван Ференђан Јовановић

   Јелена Колић Павловић

   Весна Петровић

   Жељка Борјан

   Предраг Рађеновић

    Светлана Којић

   Душица Павловић

   Санијела Перовић

   Одељенске стљарешине школска 2021/22 година

   1/1 Славица Ђачић

   1/2 Боса Раданић

   1/3 Весна Зујаловић

   1/4 Данка Радовић

   1/2 Сања Ромчевић

   2/1 Стеван Ференђан Јовановић

   2/2 Јелена Којић Павловић

   2/3 Весна Петровић

   2/4 Жељка Борјан

   3/1 Предраг Рађеновић

   3/2 Светлана Којић

   3/3 Душица Павловић

   3/4 Санијела Перовић

   4/1 Тања Цветановић

   4/2 Љиљана Недељковић

   4/3 Жаклина Јовановић Ференђан

   4/4  Зорица Недељковић

   4/5 Слађана Колунџић

   5/1 Јелена Илић Томић

   5/2 Биљана Мицковић Миловановић

   5/3 Јармила Стевановић

   5/4 Невена Антић

   5/5 Снежана Калац

   6/1 Милица Жујовић

   6/2 Славица Вићентић

   6/3 Невена Ђукић

   6/4 Бојан Ћурувија

   7/1 Рада Димитријевић

   7/2 Наташа Зубић

   7/3 Сузана Лештанин

   7/4 Вера Ћирић

   7/5 Јелена Павловић

   8/1 Саша Пеневски

   8/2 Беба Угреновић

   8/3 Весна Срећковић

   8/4 Марија Павловић