Select Page

Колектив

Виолета Марковић- директор

Александра Хрехоровић- секретар

Маја Љубичић- шеф рачуноводства

Анита Марковић –благајник

Стручни сарадници

Бранка Мицковски –психолог

Снежана Јојић –педагог

Колунџић Слађана –библиотекар

Српски језик:
Тамара Станковић
Сузана Лештанин
Невена Антић
Невена Ђукић

Енглески језик :
Јасенка Трајковић
Марија Васовић
Наташа Зубић
Марија Павловић Ликовна култура:
Биљана Мицковић Миловановић
Музичка култура
Јармила Стевановић
Историја
Рада Димитријевић
Марина Стефановић
Географија:
Снежана Калац
Наташа Љубеновић
Биологија:
Беба Угреновић
Весна Срећковић
Биљана Ковачић
Математика:
Горан Јелић
Драгана Пешић Крстић
Надица Саменковић
Јелена Павловић
Славица Вићентић
Физика:
Саша Пеневски
Тања Милованов Миленковић
Хемија:
Беба Угреновић
Биљана Ковачић

Информатика:

Саша Пеневски 

Надица Стаменковић 

Горан Јелић 

Јелена Павловић

Славица Вићентић

Техника и технологија:

Тамара Станојевић

Вера Ћирић

Предраг Петровић

Мирослав Радић

Немачки језик 

Сања Пантелић

Лидија Стефановић

Физичко и здравствено васпитање

Бојан Ћурувија

Марко Михаиловић

Бранко Милошевић

Верска настава 

Јелена Илић Томић

Грађанско васпитање 

Бранка Мицковски

Снежана Јојић

Марија Васовић

Филозофија са децом

Тамара Станковић

Сузана Лештанин

Невена Ђукић

Рада Димитријевић

Медијска писменост:

Невена Анрић

Марија Павловић

Музиком кроз живот

Јармила Стевановић

Чувари природе

Беба Угреновић

Весна Срећковић

Наташа Љубеновић 

Цртање сликање и вајање:

Биљана Мицковић Миловановић

Предузетништво

Вера Ћирић

Тамара Станојевић

Вежбањем до здравља

Бојан Ћурувија

Марко Михаиловић

 

Разредна настава:

 

Тања Цветановић 1-1, Љиљана Недељковић 1-2, Жаклина Јовановић Ференђан 1-3, Зорица Недељковић 1-4

 

Славица Ђачић 2-1, Боса Раданић 2-2, Весна Зујаловић 2-3, Данка Радовић 2-4, Сања Ромчевић 2-5;

 

Стеван Јовановић Ференђан 3-1, Јелена Којић Павловић 3-2, Весна Петровић 3-3, Жељка Борјан 3-4;

 

Предраг Рђеновић 4-1, Светлана Којић 4-2, Душица Павловић 4-3,  Санијела Перовић 4-4;

 

Продужени боравак:

Бранислава Златковић

Марија Војиновић

Јована Шијакинић

Ана Стојановић

 

Педагошки асистент:

Светлана Маринковић

 

Домар: Богдан Кузмановић 

 

Чистачице:

.Пурић Горица

Сарић Драгица

Сузана Млађен

Данијела Арсић

Баљевић Снежана

Николић Љиљана

Весна Петровић

Гламочак Јорданка

Љиљана Стевановић

Марић Радмила

Зорица Милошевић