Select Page

Излети и екскурзије

Извештаји са екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Извештај о реализацији наставе у природи на Гочу

Обавештење

Новембар 2019
2.

Екскурзија извештај 5 разред

Обавештење

Новембар 2019
3.

Екскурзија извештај 6 разред

Обавештење

Новембар 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ (11.10.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Извештај о обављеним екскурзијама и излетима у школској 2017/2018

Обавештење

Октобар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Дестинације наставе у природи

Обавештење

Март 2017

Екскурзија шестих разреда, 15-16.5.2017.

Нови Сад, дворац Дунђерски, Суботица, Палић, Зобнатица, Сремски Карловци