Select Page

Заштита ученика од насиља

ТИМ ЗА ЗАШТИТИУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ

Руководилац тима – Надица Стаменковић

1. Виолета Марковић, директор

2. Александра Хрехоровић, секретар

3. Бранка Мицковски, психолог

4. Снежана Јојић, педагог

5. Светлана Маринковић, педагошки асистент

6. Пламенка Ђого

7. Бојан Ћурувија

8. Драган Јовановић

9. Драгољуб Веселиновић

10. Ана Костић

11. Боса Раданић

12. Зорица Недељковић

13. Марина Стефановић

Задаци чланова Тима су:

1. Да учествују у обукама за заштиту ученика и информишу и пруже  обуку свим запосленима

2. Координирају израду и реализацију програма заштите

3. Процењују нивое ризика за безбедност ученика и сарађују са релаеваним установама

4. Да воде евиденцију о појавама насиља

 

Тим препоручује:

Приручник за родитеље “Шта је данас било у школи?”

Дигитално насиље – превенција и реаговање

Онлајн обуке за родитеље

Онлајн обука за ученике

Деца у дигиталном добу