Select Page

Задужење наставника

Школска 2022/2023.

Руководиоци одељенских већа:

Први разред – Љиљана Недељковић

Други разред – Славица Ђачић

Трећи разред – Стеван Ференђан Јовановић

Четврти разред – Санијела Перовић

Пети разред – Тамара Станојевић

Шести разред – Марија Васовић

Седми разред – Лидија Стефановић

Осми разред – Драгана Пешић Крстић

Руководиоци стручних већа за област предмета:

 Стручно веће наставника разредне наставе – Жељка Борјан

Стручно веће наставника српског језика – Тамара Станковић

Стручно веће наставника страних језика – Јасенка

Стручно веће наставника историје и географије – Рада Димитријевић

Стручно веће наставника математике, физике и информатике – Јелена Павловић

Стручно веће наставника биологије и хемије – Весна Срећковић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Јармила Стевановић

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања – Вера Ћирић

Стручно веће наставника физичког васпитања – Марко Михаиловић

Руководиоци и чланови тимова и стручних актива:

Руководиоци и чланови тимова и стручних актива:

Стручни актив за развојно планирање – Жељка Борјан

 • Виолета Марковић,директор
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Љиљана Недељковић
 • Предраг Рађеновић
 • Жељка Борјан
 • Весна Срећковић
 • Горана Илић, 3-4, представник родитеља

Тим за самовредновање – Јелена Илић Томић

 • Виолета Марковић, директор
 • Славица Ђачић
 • Бранка Мицковски
 • Тања Цветановић
 • Бранко Милошевић
 • Сузана Лештанин
 • Јелена Павловић
 • Драгољуб Веселиновић
 • Мирјана Вуковић, представник родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Надица Стаменковић

 

 • Виолета Марковић,директор
 • Александра Хрехоровић,секретар
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Марко Михаиловић
 • Бојан Ћурувија
 • Јована Шијакинић
 • Боса Раданић
 • Зорица Недељковић
 • Марина Стефановић
 • Невена Ђукић
 • Предраг Петровић
 • Тамара Божић, представник родитеља

 

Стручни актив за развој школског програма – Снежана Јојић

     Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци одељенских већа и Ана Раденковић, представник родитеља

 

Тим за инклузивно образовање – Бранка Мицковски, психолог

 

 • Санијела Перовић
 • Жељка Борјан
 • Јасенка Трајковић
 • Наташа Љубеновић
 • Душица Павловић
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Тамара Станковић
 • Јелена Илић Томић
 • Слађана Колунџић
 • Александра Младић, представник родитеља

Педагошки колегијум – Виолета Марковић, директор

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и      руководиоци одељенских већа.

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Биљана Ковачић

 

 • Наташа Љубеновић
 • Саша Пеневски
 • Весна Петровић
 • Биљана Ковачић
 • Јелена Војиновић,5-4, представник родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Биљна Мицковић Миловановић

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Душица Павловић
 • Биљана Мицковић Миловановић
 • Славица Вићентић
 • Санела Рончевић, представник родитеља

 

Тим за професионални развој – Марија Павловић

 

 • Марија Павловић
 • Светлана Којић
 • Јелена Кнежевић, представник родитеља

 

Тим за професионалну оријентацију ученика – Снежана Јојић

Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине, Снежана Јојић, Бранка Мицковски и Весна Лаптошевић, представник родитеља

 

 

Тим за Кризне интервенције – Бранка Мицковски

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Снежана Јојић
 • Александра Хрехоровић
 • Јармила Стевановић
 • Видоје Ковачевић,5-1, представник родитеља

 

 

Остала задужења:

Сарадња са Црвеним крстом – Јасенка Трајковић

Пријатељи деце – Слађана Колунџић и Сања Ромчевић

Ученички парламент – Невена Антић

Координатор уписа у средњу школу – Саша Пеневски

Клуб Уједињених нација – Рада Димитријевић

  Подела часова

  Српски језик:

  Тамара Станковић: 5-1, 5-4, 7-1, 7-2, 7-4

  Сузана Лештанин: 6-1, 6-2, 6-3, 8-3, 8-5

  Невена Антић: 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-4

  Невена Ђукић: 5-2, 5-3, 5-5, 7-3

  Енглески језик :

  Јасенка Трајковић:2-1,2-2,2-4,3-1,3-2,3-3,3-4,1-1,1-2,1-3

  Марија Васовић: 2-2 ,2-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5

  Наташа Зубић: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Марија Павловић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4

  Ликовна култура:

  Биљана Мицковић Миловановић:5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,

  8-1, 8-2, 8-3, 8-4. 8-5

  Музичка култура

  Јармила Стевановић:  5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,

  8-1, 8-2, 8-3, 8-4. 8-5

  Историја

  Рада Димитријевић: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 8-1,8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Марина Стефановић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4

  Географија:

  Снежана Калац: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 8-1,8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Наташа Љубеновић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, 7-1,7-2,7-3,7-4

  Биологија:

  Беба Угреновић: 5-1, 5-2, 5-5, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5

  Весна Срећковић: 5-3, 5-4, 7-1,7-2,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5

  Биљана Ковачић: 6-1

  Математика:

  Горан Јелић: 6-1, 6-2

  Драгана Пешић Крстић: 6-4, 6-5, 8-1, 8-3, 8-4

  Надица Саменковић: 5-2,5-3,5-5, 7-1

  Јелена Павловић: 6-3, 8-2, 8-5

  Славица Вићентић: 5-1, 5-4, 7-2,7-3,7-4

  Физика:

  Саша Пеневски: 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5

  Тања Милованов Миленковић: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Хемија:

  Беба Угреновић: 7-1, 7-2,7-3,7-4

  Биљана Ковачић:8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Информатика:

  Саша Пеневски: 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

  Надица Стаменковић :5-1, 5-2, 5-3, 5-5,  7-1, 7-2, 7-3, 7-4

  Горан Јелић 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Јелена Павловић: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Славица Вићентић: 5-4,5-5

  Техника и технологија:

  Тамара Станојевић: 5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,7-1,7-2,7-3,7-4, 8-4, 8-5

  Вера Ћирић: 6-1,6-2,6-3, 6-4, 6-5, 7-1,7-2, 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5

  Предраг Петровић: 5-4,5-5, 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,7-3,7-4,8-1,8-2,8-3

  Мирослав Радић: 5-1,5-2,5-3

  Немачки језик

  Сања Пантелић:6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Лидија Стефановић:5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 8-4, 8-5

  Физичко и здравствено васпитање

  Бојан Ћурувија: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4

  Марко Михаиловић:5-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-3, 6-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5

  Бранко Милошевић:6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5

  Верска настава

  Јелена Илић Томић: по групама у оба циклуса

  Грађанско васпитање

  Бранка Мицковски:5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-2,7-3,7-4

  Снежана Јојић: 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5

  Марија Васовић: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5, 5-1,7-1

  Филозофија са децом

  Тамара Станковић: 7-4

  Сузана Лештанин: 8-2

  Невена Ђукић: 7-3

  Рада Димитријевић: 8-1

  Медијска писменост:

  Невена Анрић: 6-4

  Марија Павловић: 5-5

   

   

  Музиком кроз живот

  Јармила Стевановић: 6-3

  Чувари природе

  Беба Угреновић: 5-4

  Весна Срећковић: 5-3

  Наташа Љубеновић – 6-3, 6-4

  Цртање сликање и вајање:

  Биљана Мицковић Миловановић: 6-2

  Предузетништво

  Вера Ћирић: 8-4, 8-5

  Тамара Станојевић: 7-1, 7-2

  Вежбањем до здравља

  Бојан Ћурувија: 5-1, 5-2

  Марко Михаиловић: 6-1, 6-5

   

  Разредна настава:

   

  Славица Ђачић 2-1, Боса Раданић 2-2, Весна Зујаловић 2-3, Данка Радовић 2-4, Сања Ромчевић 2-5;

   

  Стеван Јовановић Ференђан 3-1, Јелена Којић Павловић 3-2, Весна Петровић 3-3, Жељка Борјан 3-4;

   

  Предраг Рђеновић 4-1, Светлана Којић 4-2, Душица Павловић 4-3,  Санијела Перовић 4-4;

   

  Тања Цветановић 1-1, Љиљана Недељковић 1-2, Жаклина Јовановић Ференђан 1-3, Зорица Недељковић 1-4

   

  Продужени боравак:

  Бранислава Поповић

  Јована Шијакинић

   

  Педагошки асистент:

  Светлана Маринковић