Задужење наставника

Школска 2021/2022.

Руководиоци одељенских већа:

Први разред – Сања Ромчевић

Други разред – Жељка Борјан

Трећи разред – Душица Павловић

Четврти разред – Тања Цветановић

Пети разред – Марија Зорић

Шести разред – Лидија Стефановић

Седми разред – Драгана Пешић Крстић

Осми разред – Тамара Станковић

Руководиоци стручних већа за област предмета:

Стручно веће наставника разредне наставе – Данка Радовић

Стручно веће наставника српског језика – Невена Ђукић

Стручно веће наставника страних језика – Марија Павловић

Стручно веће наставника историје и географије – Марина Стефановић

Стручно веће наставника математике, физике и информатике – Јелена Павловић

Стручно веће наставника биологије и хемије – Биљана Ковачић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Биљана Мицковић

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања – Предраг Петровић

Стручно веће наставника физичког васпитања – Бојан Ћурувија

Руководиоци и чланови тимова и стручних актива:

Стручни актив за развојно планирање – Наташа Зубић

 

 • Виолета Марковић,директор
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Љиљана Недељковић
 • Предраг Рађеновић
 • Жељка Борјан
 • Весна Срећковић
 • Aлександар Лазаревић, представник родитеља

Тим за самовредновање – Јелена Илић Томић

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Славица Ђачић
 • Бранка Мицковски
 • Тања Цветановић
 • Бранко Милошевић
 • Сузана Лештанин
 • Јелена Павловић
 • Драгољуб Веселиновић
 • Мирјана Вуковић, представник родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Надица Стаменковић

 

 • Виолета Марковић,директор
 • Александра Хрехоровић,секретар
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Марко Михаиловић
 • Бојан Ћурувија
 • Јована Шијакинић
 • Боса Раданић
 • Зорица Недељковић
 • Марина Стефановић
 • Невена Ђукић
 • Предраг Петровић
 • Тамара Божић, представник родитеља

Стручни актив за развој школског програма – Снежана Јојић

Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци одељенских већа и Ана Раденковић, представник родитеља

 

Тим за инклузивно образовање – Бранка Мицковски, психолог 

 • Санијела Перовић
 • Жељка Борјан
 • Јасенка Трајковић
 • Наташа Љубеновић
 • Душица Павловић
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Тамара Станковић
 • Јелена Илић Томић
 • Слађана Колунџић
 • Александра Младић, представник родитеља

Педагошки колегијум – Виолета Марковић, директор

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и      руководиоци одељенских већа.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Јелена Станковић 

 • Наташа Љубеновић
 • Саша Пеневски
 • Весна Петровић
 • Биљана Ковачић
 • Ненад Зорић, представник родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе – Сања Пантелић

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Душица Павловић
 • Биљана Мицковић Миловановић
 • Славица Вићентић
 • Санела Рончевић, представник родитеља

Тим за професионални развој – Јелена Којић Павловић

 • Марија Павловић
 • Светлана Којић
 • Јелена Кнежевић, представник родитеља

Тим за професионалну оријентацију ученика – Снежана Јојић

Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине, Снежана Јојић, Бранка Мицковски и Весна Лаптошевић, представник родитеља

Тим за Кризне интервенције – Бранка Мицковски

 • Виолета Марковић, директор
 • Снежана Јојић
 • Александра Хрехоровић
 • Јармила Стевановић
 • Катарина Јовановић, представник родитеља

Остала задужења:

Сарадња са Црвеним крстом – Јасенка Трајковић

Пријатељи деце – Слађана Колунџић и Сања Ромчевић

Ученички парламент – Невена Антић

Координатор уписа у средњу школу – Саша Пеневски

Клуб Уједињених нација – Рада Димитријевић