Задужење наставника

Задужења 2018-2019

Школска 2018/2019.

Руководиоци одељењских већа:

Први разред – Жаклина Јовановић Ференђан

Други разред – Сања Ромчевић

Трећи разред – Стеван Ференђан Јовановић

Четврти разред – Санијела Перовић

Пети разред – Лидија Стефановић

Шести разред - Сања Пантелић

Седми разред – Тамара Станковић

Осми разред – Наталија Радосављевић

Руководиоци стручних већа за област предмета

Стручно веће наставника разредне наставе- Данка Радовић

Стручно веће наставника српског језика – Пламенка Ђого

Стручно веће наставника страних језика – Марија Зорић

Стручно веће наставника историје и географије – Снежана Калац

Стручно веће наставника математике и физике – Драгана Пешић Крстић

Стручно веће наставника биологије и хемије – Беба Угреновић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Јармила Стевановић

Стручно веће наставника техничког и информатичког образовања – Вера Ћирић

Стручно веће наставника физичког васпитања – Драган Јовановић

Руководиоци и чланови тимова

1. Тим за развојно планирање – Предраг Рађеновић

* Виолета Марковић, директор

* Бранка Мицковски , педагог

* Снежана Јојић, психолог

* Светлана Маринковић, педагошки асистент

* Љиљана Недељковић

* Весна Срећковић

* Жељка Борјан

2. Тим за самовредновање – Јелена Илић Томић

* Виолета Марковић, директор

* Бранка Мицковски, психолог

* Славица Ђачић

* Тања Цветановић

* Бранко Милошевић

* Сузана Лештанин

3. Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања – Надица Стаменковић

* Виолета Марковић, директор

* Александра Хрехоровић, секретар

* Бранка Мицковски, психолог

* Снежана Јојић, педагог

* Светлана Маринковић, педагошки асистент

* Пламенка Ђого

* Драган Узелац

* Драган Јовановић

* Драгољуб Веселиновић

* Бранислава Поповић

* Боса Раданић

* Зорица Недељковић

* Марина Стефановић

4. Тим за развој школских програма – Весна Зујаловић

Тим за развој школских програма чине руководиоци одељењских већа

5. Тим за инклузивно образовање – Бранка Мицковски, психолог

* Невена Крстић

* Жељка Борјан

* Јасенка Милошевић

* Светлана Коцкар

* Душица Павловић

* Светлана Маринковић, пед.асистент

* Јелена Којић Павловић

* Јелена Илић Томић

* Слађана Колунџић

* 6. Педагошки колегијум – Виолета Марковић, директор

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и руководиоци одељењских већа

7. Тим за међупредметне компетенциије и предузетништво – Саша Пеневски

* Светлана Коцкар

* Весна Петровић

* Данијела Шћепановић

8.Тим за унапређење квалитета рада школе – Славица Вићентић

* Виолета Марковић, директор

* Душица Павллвић

* Биљана Мицковић Миловановић

9. Тим за стручно усавршавање – Марија Павловић

* Светлана Којић

* Марија Илић

Остала задужења

Сарадња са Црвеним крстом – Јасенка Милошевић

Пријатељи деце – Слађана Колунџић

Ученички парламент – Невена Крстић

Координатор уписа у средњу школу – Милица Жујовић

Клуб уједињених нација – Рада Димитријеви