Уџбеници

ОБАВЕШТЕЊЕ (21.02.2019)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о бесплатним уџбеницима

Обавештење

Феб 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ (19.02.2019)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА ЗА 2019/20 ГОДИНУ

Први разред

Феб 2019

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

Допис школске управе

Одлука наставничког већа

Уџбеници одлука

ОБАВЕШТЕЊЕ (25.05.2018)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА СА АУТОРИМА И ИЗДАВАЧИМА ЗА 2018/19 ГОДИНУ

Први разред

Маj 2018

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о куповини уџбеника у претплати

Обавештење

Maрt 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (07.03.2017)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

СПИСКОВИ УЏБЕНИКА СА АУТОРИМА И ИЗДАВАЧИМА ЗА 2017/18 ГОДИНУ

Први разред

Март 2017

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред