Одељенске старешине

Школска 2018/2019 – Одељењске старешине

Први разред

I / 1 - Тања Цветановић

I / 2 - Љиљана Недељковић

I / 3 - Жаклина Јовановић Ференђан

I / 4- Зорица Недељковић

I / 5 - Слађана Колунџић

II / 1 – Славица Ђачић

II /2 – Боса Раданић

II /3 – Весна Зујаловић

II / 4 – Данка Радовић

II / 5 – Сања Ромчевић

III / 1- Стеван Ференђан Јовановић

III / 2 – Јелена Којић Павловић

III / 3 – Весна Петровић

III / 4 – Жељка Борјан

IV / 1 – Предраг Рађеновић

IV / 2 – Светлана Којић

IV / 3 – Душица Павловић

IV / 4 – Бранислава Поповић

IV / 5 – Санијела Перовић

V / 1 – Саша Пеневски

V / 2- Беба Угреновић

V / 3 – Марија Павловић

V / 4 –Весна Срећковић

VI / 1 – Драгана Пешић Крстић

VI / 2 – Милица Жујовић

VI / 3 – Јармила Стевановић

VI / 4 –Јелена Илић Томић

VI / 5 - Снежана Калац

VII / 1 – Надица Стаменковић

VII / 2 –Славица Вићентић

VII / 3 – Јасенка Милошевић

VII / 4 –Светлана Коцкар

VIII / 1- Невена Крстић

VIII /2-Рада Димитријевић

VIII / 3 –Сузана Лештанин

VIII / 4 – Наташа Зуби