Најновије вести

ОБАВЕШТЕЊЕ (10.04.2019.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

САЈАМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА

Обавештење

Април 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ (14.02.2019.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

НАСТАВА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ПОЧИЊЕ 25.2.2019.ГОДИНЕ

Обавештење

Фебруар 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ (10.12.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Школа је у штрајку упозорења 11.12.2018.

Обавештење

Децембар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (29.11.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Посета Фестивалу науке

Обавештење

Новембар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (24.11.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Хемија око нас

Обавештење

Новембар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.10.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Дани гљива 2018

Обавештење

Октобар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (08.10.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Прекид штрајка

Обавештење

Октобар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (01.10.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ШТРАЈК

Обавештење

Октобар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (23.08.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Уџбеници

Обавештење

Август 2018
2.

Полазак у школу

Обавештење

Август 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (12.01.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Екскурзија - Обавештење о закљученом уговору

Обавештење

Јануар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.12.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 2017/2018.године

Обавештење

Децембар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.12.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

НАША ШКОЛА У ГАЛЕРИЈИ

Обавештење

Децембар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (25.10.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА И УГОВОРНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ОСИГУРАЊА

Обавештење

Октобар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (18.09.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Одлука

Септембар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (30.08.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуга - припреме и дистибуције школског оброка - доручка и ручка за ученике

Позив за подношење понуде

Август 2017

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ (28.06.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија

Обавештење

Јун 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (16.06.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука од додели уговора у јавној набавци мале вредности - електрична енергија

Одлука

Јун 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.05.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку добара - електрична енергија

Позив за подношење понуде

Мај 2017

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ (24.05.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА - Обавештење о закљученом уговору

Одлука

Мај 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (17.05.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА - Одлука о додели уговора

Одлука

Мај 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (26.04.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА - Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Април 2017

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ (03.04.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА

Обавештење

Април 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Информације о упису у првака

Обавештење

Март 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Дестинације наставе у природи

Обавештење

Март 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (21.02.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење

Фебруар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (01.02.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука о додели уговора

Обавештење

Фебруар 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ (30.12.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Конкурсна документација - извођење екскурзије

Обавештење

Децембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (30.12.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Позив за подношење понуда - извођење екскурзије

Обавештење

Децембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (27.12.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору у отвреном поступку јавне набавке услуга

Обавештење

Децембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (01.12.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ОДЛУКУ о додели уговора за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 - извођење екскурзије и наставе у природи

Обавештење

Децембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (01.12.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

ОДЛУКУ o обустави поступка за партију бр. 6 - извођење екскурзије и наставе у природи

Обавештење

Децембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (18.11.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Браћа Јерковић“ из Београда

Обавештење

Новембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (10.10.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору за исхрану ученика

Обавештење

Октобар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (07.10.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Гдишњи план рада ОШ"Браћа Јерковић" за 2016/2017 годину

Извештај

Октобар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (07.10.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Извештај о раду ОШ"Браћа Јерковић" за 2015/2016 годину

Извештај

Октобар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (07.10.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору за превоз ученика

Обавештење

Октобар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (27.09.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука о додели уговора за јавну набавку - превоз ученика

Обавештење

Септембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (21.09.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука о додели уговора за јавну набавку - исхрана ученика

Одлука

Септембар 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (12.09.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Превоз ученика - Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Конкурсна документација

Септембар 2016

Позив за подношење понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ (01.09.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Исхрана ученика - Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Конкурсна документација

Септембар 2016

Позив за подношење понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ (24.08.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Свечани пријем првака

Обавештење

Август 2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.07.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Електрична енергија-Обавештење о закљученом уговору

Обавештење

Јул 2016

 

ОБАВЕШТЕЊЕ (18.03.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга -

Обавештење

Март 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ (24.02.2016.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Конкурс за понуду за јавну набавку 1/16 -Радови на санирању прилазних стаза школе

Конкурсна документација

Фебруар 2016

Позив за подношење понуде

 

ОБАВЕШТЕЊЕ (21.12.2015.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи

Обавештење

Децембар 2015

 

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.3/15

Одлука

Новембар 2015