Колектив

КОЛЕКТИВ ОШ“БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

 

1. Виолета Марковић директор

2. Марија Зорић помоћник директора

3. Александра Хрехоровић секретар

4. Маја Љубичић шеф рачуноводства

5. Анита Марковић благајник

6. Бранка Мицковски психолог

7. Снежана Јојић педагог

8. Недељко Лазић библиотекар

9.Светлана Маринковић педагошки асистент

 

 

Продужени боравак:

 

10. Марија Илић

11.Данијела Шћепановић

12.Немања Рађеновић

Ана Стојановић

 

Наставници по предметима:

 

Српски језик

13. Сузана Лештанин

14.Станковић Тамара

15.Невена Крстић

16.Пламенка Ђого

 

Енглески језик

17.Марија Павловић

18.Наташа Зубић

19.Јасенка Милошевић

20.Марија Зорић

 

Немачки језик

21. Сања Пантелић

22.Лидија Стефановић

 

Математика

23.Драгана Пешић Крстић

24.Милица Жујовић

25.Надица Стаменковић

26.Славица Вићентић

27.Јелена Поповић

 

 

Физика

28.Саша Пеневски

29.Татјана Милованов

 

Хемија

30.Биљана Ковачић

31.Беба Угреновић

 

 

Биологија

32.Весна Срећковић

33.Беба Угреновић

 

 

Историја

34.Рада Димитријевић

35.Марина Стефановић

 

 

Географија

36.Светлана Коцкар

37.Снежана Калац

 

Музичка култура

38.Јармила Стевановић

39.Милунка Вујовић

 

Ликовна култура

41.Биљана Мицковић Миловановић

 

Физичко васпитање

42. Драган Јовановић

43. Драган Узелац

44. Бранко Милошевић

 

 

Техничко и информатичко образовање и техника и технологија

45.Наталија Радосављевић

46.Татјана Ћурчић

47.Мирослав Радић

48.Драгољуб Веселиновић

49.Вера Ћирић

 

Информатика:

Саша Пеневски

Татјана Милованов Миленковић

Надица Стаменковић

Јелена Павловић

 

 

Обавезни изборни предмети:

Веронаука

 

50.Јелена Илић Томић- православна вероисповест

51.Скендер Скендери –исламска вероисповест

 

 

Грађанско васпитање:

 

Рада Димитријевић

Невена Крстић

Сања Пантелић

Бранка Мицковски

Снежана Јојић

 

Обавезни изборни предмет

Свакодневни живот у прошлости:

Марина Стефановић

Рада Димитријевић

 

Чувари природе:

Снежана Калац

Беба Угреновић

Весна Срећковић

 

Цртање,сликање и вајање:

Биљана Мицковић Миловановић

 

 

 

 

Помоћно-техничко особље:

52.Еминовски Изет-домар школе

53.Рађеновић Сања-куварица

Спремачице:

54.Пурић Горица

55.Сарић Драгица

56.Раковић Зорица

57.Николић Реџија

58.Баљевић Снежана

59.Николић Љиљана

60.Гавриловић Светлана

61.Гламочак Јорданка

62.Љиљана Стевановић

63.Марић Радмила

64.Брана Милић

 

 

Наставници разредне наставе:

65. Тања Цветановић

66. Љиљана Недељковић

67. Зорица Недељковић

68. Жаклина Јовановић Ференђан

69.Колунџић Слађана

 

70. Славица Ђачић

71. Боса Раданић

72. Весна Зујаловић

73. Данка Радовић

74. Сања Ромчевић

 

 

75. Стеван Ференђан Јовановић

76. Јелена Којић Павловић

77. Весна Петровић

78. Жељко Борјан

 

 

79. Предраг Рађеновић

80. Светлана Којић

81. Душица Павловић

82. Бранислава Поповић

83. Санијела Перовић