Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење

Децембар 2018
2.

Oдговор на питање у ЈН процедури за излете и НУП

Обавештење

Октобар 2018
3.

Позив за подношење понуда

Обавештење

Октобар 2018
4.

Конкурсна документација

Обавештење

Октобар 2018
5.

УГОВОР О ЈН ИСХРАНА У БОРАВКУ

Обавештење

Октобар 2018
6.

Позив за подношење понуда

Обавештење

Септембар 2018
7.

Конкурсна документација

Обавештење

Септембар 2018
8.

Измена - Конкурсна документација

Обавештење

Септембар 2018