Излети и екскурзије

ОБАВЕШТЕЊЕ (11.10.2018.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Извештај о обављеним екскурзијама и излетима у школској 2017/2018

Обавештење

Октобар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ (06.03.2017.)

Р.бр.

Назив

Документација

Постављено

1.

Дестинације наставе у природи

Обавештење

Март 2017

Екскурзија шестих разреда, 15-16.5.2017.

Нови Сад, дворац Дунђерски, Суботица, Палић, Зобнатица, Сремски Карловци