Select Page

Завршни рачун за 2023. годину

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Loading... Taking...

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКСОГ ДВОРИШТА – Обавештење о закљученом уговору

ОСНОВНА ШКОЛА  „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“ Стјепана Супанца 15 11250 Београд www.osbracajerkovic.edu.rs Број:08/48 Датум: 19.05.2017. године На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa...