Select Page

Реч директора

Обављати посао директора ОШ „Браћа Јерковић“ је пре свега част, али и изазов због њеног дугогодишњег високог квалитета образовно – васпитног рада. Волим и поштујем све који деле свакодневицу наше школе, а највише ученике. Њихова лица и чисте душе дају ми снагу и вољу да савладам тешкоће на које наилазим. Задовољство ми је да учествујем у њиховом одрастању, а сатисфакција када угледам бивше ученике насмејане на вратима своје канцеларије.

Сваки овакав дан даје нову покретачку енергију и креативност раду.

Наша школа је:

Школа која равномерно развија образовне и васпитне компоненте
Школа у којој је сваки ученик јединствено и комплексно биће и који има могућности за развој свих димензија своје личности
Школа која подстиче креативан живот и личну договорност
Школа која негује толеранцију и различитост
Школа у којој ће ученици на савремен начин у безбедном простору, наменски грађеном за потребе образовања и квалитетног боравка младих, у стабилном колективу, свој рад и учење крунисати употребљивим, суштинским знањем и високом општом културом.

Шта желим да урадим у школи:

1. Да остварим висок квалитет образовања и васпитања:

– самовредновањем, спољашњим вредновањем и развојним планирањем

– да помогнем наставницима, професорима и стручним сарадницима да направе модерну школу у којој ће се стицати трајно знање

– да променим улогу наставника, који треба да буде мотиватор, инструктор, тренер, а у интеракцији са учеником

– да очувам радну и пријатну атмосферу за рад по којој смо одавно познати  

 

2. Да променим место ученика у образовном процесу:

– ученик у центру васпитно – образовног процеса

– ученик постаје активан кроз нове облике рада

–  ученик активно учествује у процесу стицања знања