Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ  2022/2023. ГОДИНУ

Written By

admin

Date

Mar 1, 2022

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је школама доставило  Обавештење о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2022/2023.годину Владе Републике Србије дописом Број: 610-00-36/2022-07 од 25.2.2022.године

Према наведеном обавештењу  право на бесплатне уџбенике оставарују:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)
  • Ученици који основношколско  образовање  и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
  •  Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом ( који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану) и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања

Школи се  као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • За ученике из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)-решење(копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа /факултет)-потврду образовно васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврда  образовно васпитне установе се прилаже за свако дете

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду,већ само наводи име, презиме и одељење приликом пријављивања за бесплатне уџбенике.

  • За ученике који основношколско  образовање и васпитање стичу по  индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не остварује по индивидуалном образовном плану, документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима

Ако ученик остварује право по више основа уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања по индивидуалном образовном плану или који образовно васпити рад не остварује по индивидуалном образовном плану, али има потребу за прилагођавањем-увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат, уџбенике добија по том основу.

Пријављивање и достављање документације се врши код одељенског старешине до 15.3.2022.год

Уколико имате дете које уписујете у први разред наше школе а има право на бесплатне уџбенике по једном од наведених критеријума, молимо Вас да се у наведеном року пријавите  на мејл: upisprvakaosjerkovic@gmail.com

УПРАВА ШКОЛЕ

Повезане вести

Ђачка помоћ породицама са децом школског узраста

Поштовани родитељи/ законски заступници,  Одлуком  града Београда се утврђује право на доделу ђачке помоћи породицама ученика који редовно похађају основну и средњу школу у јавној или приватној својини на територији града Београда за школску 2024/2025....