Select Page

Заштита ученика од насиља

Тим за заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемаривања за школску 2023/24.годину

 • Виолета Марковић
 • Надица Стаменковић
 • Александра Хрехоровић
 • Бранка Мицковски
 • Снежана Јојић
 • Светлана Маринковић
 • Сузана Лештанин
 • Горан Јелић
 • Тања Цветановић
 • Лидија Стефановић
 • Наташа Љубеновић
 • Марија Васовић
 • Наташа Зубић,
 • Тамара Станковић
 • Дара Урошевић, представник родитеља
 • Представник Ученичког парламента

Задаци чланова Тима су:

1. Да учествују у обукама за заштиту ученика и информишу и пруже  обуку свим запосленима

2. Координирају израду и реализацију програма заштите

3. Процењују нивое ризика за безбедност ученика и сарађују са релаеваним установама

4. Да воде евиденцију о појавама насиља

 

Тим препоручује:

Приручник за родитеље “Шта је данас било у школи?”

Дигитално насиље – превенција и реаговање

Онлајн обуке за родитеље

Онлајн обука за ученике

Деца у дигиталном добу