Select Page

Задужење наставника

Школска 2023/2024.

Руководиоци одељенских већа:

Први разред – Предраг Рађеновић

Други разред – Жаклина Јовановић Ференђан

Трећи разред – Боса Раданић

Четврти разред – Јелена Којић Павловић

Пети разред – Драгана Пешић Крстић

Шести разред – Тамара Станојевић

Седми разред – Марија Васовић

Осми разред – Лидија Стевановић

Руководиоци стручних већа за област предмета:

Стручно веће наставника разредне наставе – Жељка Борјан

Стручно веће наставника српског језика – Невена Антић

Стручно веће наставника страних језика – Лидија Стефановић

Стручно веће наставника историје и географије – Рада Димитријевић

Стручно веће наставника математике, физике и информатике – Јелена Павловић

Стручно веће наставника биологије и хемије – Беба Угреновић

Стручно веће наставника ликовне и музичке културе – Биљана Мицковић Миловановић

Стручно веће наставника техника и технологија  – Денић Ненад

Стручно веће наставника физичкоги здравственог  васпитања – Бојан Ћурувија

Руководиоци и чланови тимова и стручних актива:

Стручни актив за развојно планирање – Жељка Борјан

 •  Виолета Марковић,директор
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Љиљана Недељковић
 • Предраг Рађеновић
 • Жељка Борјан
 • Весна Срећковић
 • Весна Петровић
 • Горана Илић, 4-4, представник родитеља

Тим за самовредновање – Јелена Илић Томић

 •  Виолета Марковић, директор
 • Снежана Јојић
 • Бранка Мицковски
 • Данка Радовић
 • Тамара Станојевић
 • Зорица Недељковић
 • Јелена Павловић
 • Денић Ненад
 • Слађана Колунџић
 • Рафет Дрековић, представник родитеља

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Надица Стаменковић

 

 • Виолета Марковић,директор
 • Александра Хрехоровић,секретар
 • Бранка Мицковски, психолог
 • Снежана Јојић, педагог
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Сузана Лештанин
 • Горан Јелић
 • Тања Цветановић
 • Лидија Стефановић
 • Наташа Љубеновић
 • Марија Васовић
 • Наташа Зубић
 • Тамара Станковић
 • Дара Урошевић, представник родитеља

Стручни актив за развој школског програма – Снежана Јојић

     Стручни актив за развој школског програма чине руководиоци одељенских већа и Јелена Кнежевић, представник родитеља

 

Тим за инклузивно образовање – Бранка Мицковски, психолог

 

 • Санијела Перовић
 • Сања Ромчевић
 • Душица Павловић
 • Бојан Ћурувија
 • Сања Пантелић
 • Невена Ђукић
 • Светлана Маринковић, педагошки асистент
 • Александра Младић 8-4, представник родитеља

Педагошки колегијум – Виолета Марковић, директор

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа за област предмета и      руководиоци одељенских већа.

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Биљана Ковачић

 

 • Славица Ђачић
 • Драгана Пешић Крстић
 • Биљана Ковачић
 • Бранко Милошевић
 • Стеван Ференђан Јовановић
 • Жаклина Јовановић Ференђан
 • Јелена Војиновић, 6-4, представник родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Биљна Мицковић Миловановић

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Боса Раданић
 • Биљана Мицковић Миловановић
 • Марина Стефановић
 • Весна Зујаловић
 • Предраг Петровић
 • Срђан Божић 2-3, представник родитеља

 

Тим за професионални развој – Марија Павловић

 

 • Марија Павловић
 • Светлана Којић
 • Јелена Којић Павловић
 • Снежана Калац
 • Марко Михаиловић
 • Иван Крантић 6-5, представник родитеља

 

Тим за професионалну оријентацију ученика – Снежана Јојић

Тим за професионалну оријентацију чине одељењске старешине, Снежана Јојић, Бранка Мицковски и Ана Раденковић 3-2, представник родитељ

 

 

Тим за Кризне интервенције – Бранка Мицковски

 

 • Виолета Марковић, директор
 • Снежана Јојић
 • Александра Хрехоровић
 • Јармила Стевановић
 • Снежана Стјепановић,7-1, представник родитеља

 

 

Остала задужења:

Сарадња са Црвеним крстом – Јасенка Трајковић

Пријатељи деце – Слађана Колунџић и Сања Ромчевић

Ученички парламент – Невена Антић

Координатор уписа у средњу школу – Саша Пеневски

Клуб Уједињених нација – Рада Димитријевић